Boek

Chandra en Nathan schreven dit boek Ahawah (Hebreeuws voor God is liefde) in een week tijd, ieder een deel, in totaal 198 bladzijden. Met elkaar in een houten huisje aan een bos in Nederland.
Kan de mens elkaar echt liefhebben zonder God te kennen? Hoe diep gaat onze liefde voor elkaar?
Onafhankelijk van elkaar beschrijven Nathan en Chandra hun eigen ervaring. Ook schrijven ze over elkaar, en over de plek en de natuur waar ze op dat moment verblijven. Het is een openhartig boek over onvoorwaardelijke en persoonlijke liefde.

www.ABoek.nl